27 February 2009

I am not walking alone

I just wanted to post this message saying thank you to everyone of you for your prayers, thoughts, kind remarks, emails, sms'es, flowers, cards and hugs. I feel like I have half the world with me on this journey, and my God, I feel strong!!! I have gone from having completely dark days to having hope and feeling so sure that the doctors are wrong and that I am right! I will stay with these thoughts utill I we can get some more results on the table. I went to my doctor today but none of the testresults had come. He too was admitting now that this might be something else than a tumor, and he promised me to call me as soon as the results came. I am feeling positive and strong knowing that I am not walking alone.

Jeg ønsker å skrive ned en stor takk for alle bønnene, tankene, de gode ordene, e-mailene, sms'ene, blomstene, kortene og klemmene. Jeg føler jeg har halve verden med meg på denne reisen jeg gjør nå og jeg føler meg så sterk!!! Jeg har gått fra å ha kullsvarte dager og tanker til å ha håp og føle at legene har tatt feil, og jeg har rett. Jeg vil forsøke å være tilstede i akkurat disse tankene til vi får noen flere prøveresultater på bordet. Jeg var hos legen i dag, men ingen resultater har kommet. Legen og jeg drøftet mye frem og til bake og det ser ut til at han begynner å tror at han kan ha tatt feil han også. Han lovet meg å ringe så fort prøveresultatene forelå. Jeg føler meg sterk og positiv fordi jeg vet jeg ikke vandrer alene. Takk for at dere er der.